សុទ្ធតែតារា និងបុគ្គលល្បីៗ ក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៏ កំពូលតារាចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ មកកាន់ក្រុមហ៊ុនចម្រៀង GALAXY NAVATRA…

ល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២​០២០នេះ ពេលវេលា​ទន្ទឹមរង់ចាំ គឺបានម​កដល់ហើយ ដោយពិធី​ទទួលស្វាគមន៍​​វត្តមានកំពូលតារាចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិមកកាន់ក្រុម​​ហ៊ុន​ចម្រៀង Galaxy Navatra គឺកំពុងប្រព្រឹត្តិធ្វើឡើង នៅសណ្ឋា​គារ Garden City ស្ថិតនៅ​ជិត​វិមានឈ្នះៗ ទល់មុខស្ថា​នីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយមានកា​រអញ្ចើ​ញចូលរួមយ៉ាងច្រើន ពីសំ​ណាក់តា​រា​ចម្រៀង​ជា​ច្រើនដួង រួមជាមួយអ្នកមានមុខ​មាត់​ក្នុងសង្គមជាច្រើននាក់​ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះមកមើលទាំងអស់គ្នា៖