មើលវីដេអូហើយ ស្រៀវណាស់ ៖ ក្មេងស្រីអាយុ ៣ ឆ្នាំ បានចាប់ខ្លែង ហើយខ្លែងយកទៅលើអាកាសរួចក៏…..

តៃវ៉ាន់ ៖ នៅថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ក្មេងស្រីអាយុ ៣ ឆ្នាំ បានចាប់កន្ទុយខ្លែង ហើយខ្លែងបានយកទៅហោះហើរ ទៅលើអាកាសជាច្រើនម៉ែត្រ នៅក្នុងពិធីបង្ហោះខ្លែងមួយ នៅទីក្រុង Nanliao។ ក្មេងស្រីដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព ។

វីដេអូ៖

ប្រភព៖ CNA