Not Able To Set the Cover Page Photo and Profile Photo In Facebook

กมธ.ปลอดภัยทางถนน จี้รัฐติดแผงกั้นทางรถไฟ ลดสูญเสีย

นนี้ (11 ต.ค.63) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษา ปัญหาความปลอดภัย ทางถนนและคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากเหตุการณ์รถไฟชนรถบัส ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความสูญเสียจากการเดินทางไปทำบุญแต่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

อนุกรรมาธิการศึกษา ปัญหาความปลอดภัย ทางถนนและคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เคยศึกษาปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับเส้นทางคมนาคมทางถนนที่มีมาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว โดยสถิติพบจุดตัดรถไฟกับถนน 2,684 แห่ง มีเหตุอันตรายส่วนใหญ่เกิดขึ้นลักษณะขบวนรถไฟชนหรือทับคนมากที่สุดประมาณ 400 ครั้ง ยานพาหนะชนกับขบวนรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟจำนวน 383 ครั้ง และจากสถิติพบว่า ในแต่ละปีที่เกิดอุบัติเหตุปีละประมาณ 77 ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต 28 คน ผู้บาดเจ็บ 74

คน โดยสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ ประเภททางลักผ่านรองลงมาคือบริเวณจุดตัดประเภทที่ไม่มีเครื่องกั้นถนน

คน โดยสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ ประเภททางลักผ่านรองลงมาคือบริเวณจุดตัดประเภทที่ไม่มีเครื่องกั้นถนน

ทางกรรมาธิการได้สรุปปัญหาดังกล่าวเสนอผ่านสภาและส่งไปยังรัฐบาลแล้วเพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนระบบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัด ที่ไม่มีแผงกั้นจะมีแต่สัญญาณเสียง เช่นเดียวกันกับเหตุที่เกิดที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจุดตัดลักษณะเช่นนี้จะใช้ได้ผลกับผู้ที่ใช้เส้นทางประจำในพื้นที่เท่านั้น แต่ถ้าเป็นรถที่มาจากพื้นที่อื่นเช่นรถบัสท่องเที่ยวก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านทำให้เกิดอุบัติเหตุ จึงขอเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาจุดตัดโดยให้มีแผงกั้นและติดกล้องวงจรปิด เพื่อนำผู้ฝ่าฝืนมาลงโทษตามกฏหมายได้ติดจีพีเอสรถไฟเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ารถไฟถึงจุดใดและสามารถแจ้งระยะเวลาผ่านให้ประชาชนทราบได้ด้วย
ขอบคุณข้อมูล- Thai PBS
โพสต์โดย : Ao