ជួយស៊ែរ អោយអ្នកចង់រៀនបានដឹងផង !!! ឆាប់ៗនេះ កម្ពុជានឹងមាន ✈️✈️✈️មហាវិទ្យាល័យអាកាសចរណ៏សុីវិល​ហើយ…..✈️✈️✈️

ភ្នំពេញ៖ បើតាមការផុស នៅលើផេក “ព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការ” បានអោយដឹងថា ឆាប់ៗនេះ កម្ពុជានឹងមានមហាវិទ្យាល័យអាកាសចរណ៏សុីវិល​។* ២៧ សីហា ២០២០ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យ សម្រេចឲ្យបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យឡានម៉េ។ ដូចនេះ អាចជាដំណឹង ដ៏ល្អមួយ សំរាប់យុវនិស្សិត ដែលស្រលាញ់នឹងចង់រៀន នូវមុខ ជំនាញ អាកាសចរណ៏សុីវិល​ នៅប្រទេសខ្មែរយើង។ #LanmeiUniversity

សូមអានអនុក្រឹត្យ ខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការ