ជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ បងប្អូន !!! ពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ ដបទឹក អត្តសញ្ញាណខ្មែរ រចនាដោយកូនខ្មែរពិតៗៗ

ហ្វេសបុក ៖ បើតាមការ បង្ហោះ ពីម្ចាស់គណនី  “គឹម ឡៃហូយ” បាន បង្ហាញពី ដបទឹក ដែល  រចនាដោយកូនខ្មែរពិតៗៗ។ រឹតតែពិសេសនោះ  យើងឃើញ មាន ការរចនា អំពី ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ ឧបករណ៍ ក្បួនក្បាច់ រូបភាព និង សុភាសិតខ្មែរ …ដែលកូនខ្មែរគួរតែចងចាំ និង ស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួន យ៉ាងល្អឥតច្ចោះ៕
សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖