សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ

ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ទី១៥ ខែកញ្ញានេះ ប្រទេសកម្ពុជា ​នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ​ពីកម្រិតតិច ​ទៅច្រើន។ តាមរយៈ​ការតា​ម​ដា​ន ​នៃ​​ការវិ​វត្ត និងប្រែប្រួល ​ជាបន្ត​បន្ទាប់ នៃស្ថានភាព អាកាសធាតុ សង្កេតឃើញថា ប្រព័ន្ធ ​សម្ពាធទាប អូសបន្លា​យឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃ ឡាវ និងវៀតណាម បើយោងតាម ​សេ​ច​ក្ដីជូន​ដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃអ​ង្គា​រ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២​០២០នេះ បានឲ្យដឹងថា​ ។ ខណៈខ្យល់ មូសុងនិរតី មាន ល្បឿនមធ្យម ​បក់លើ​កម្ពុ​ជា។

សូមអានសេក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង៖