អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងអោយមានការ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេល ទឹកជំនន់ កំពុងហក់ឡើងខ្លាំងនេះ

បន្ទាយមានជ័យ៖ មាន៤ឃុំ ក្នុងស្រុកមង្គលបូរី ដែល អាជ្ញាធរជូនដំណឹងអោយ មានការប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលទឹកជំនន់ កំពុងហក់ឡើងខ្លាំងនេះជាការព្រួយបារម្ភទឹកធ្លាក់ពីខាងឡើងខ្លាំង ដែលអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ចុះពិនិត្យស្ថានភាព ទឹកនៅក្នុងស្រុកមង្គលបូរី ថ្ងៃទី២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៕

វីដេអូ៖ Hang Meas FM 104.5 Mhz វិទ្យុហង្សមាស