កម្ពុជាព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី​ ចំនួន១៥នាក់ទៀតហើយ​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​ ចំនួន០១នាក់

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ មាន អ្នកជាសះស្បើយ ពីជំងឺCOVID-19ថ្មី ចំនួន១នាក់ និងមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន១៥នាក់បន្ថែម។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើបូកជាមួយនឹងករណីថ្មីមួយនេះ ប្រទេសកម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី​ សរុបចំនួន២៦៦នាក់ ដែលអ្នកជាសះស្បើយ ២២០នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ ចំនួន៤៦នាក់៕

សូមអានសេចក្តីលម្អិត នូវក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖