អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) សរសើរដល់កម្ពុជា ដែលបានចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ក្នុងសុន្ទ​រកថាបើករបស់​លោក Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោ​ក (WHO) ថ្លែង​ក្នុងសន្និ​សីទសារព័ត៌មានស្តីពីជំងឺកូវីដ-១៩ កាល​ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០​២០ បានលើកស​រសើ​រដល់ប្រទេសកម្ពុជា រួមជាមួ​យប្រទេសមួយចំនួន​ទៀតលើសកលលោ​​ក ដែលបាន​ចា​ត់​វិធានកា​រដ៏មានប្រសិទ្ធ​ភាពទប់​ទល់នឹងការរីករាលដា​​លនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្​នុងរយៈពេល ០៦ខែកន្លងមក​នេះ។
សូមជូនភ្ជាប់ខ្លឹមសារនៃ​​សុន្ទរកថា ០៥ទំព័រ ជាភាសាអង់គ្លេស៖